Dom zdravlja Karlovac: Ravnateljica nije dobivala dodatnu plaću niti dodatak na plaću

“Svi postupci vezani uz imenovanje i status ravnateljice Doma zdravlja Karlovac provedeni su sukladno propisima Republike Hrvatske, kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na javne službe i djelatnost zdravstva te internim aktima”, odgovaraju iz te ustanove na našu molbu da se očituju na prozivke Ane Matan iz stranke Možemo.

Ona je ovog tjedna pozvala ravnateljicu Tatjanu Šterk-Tudić “da javnosti predoči podatak je li joj isplaćivana puna plaća za posao ravnateljice ili umanjena, budući da je dio poslova obavljala na drugim radnim mjestima”. “Osim toga nas zanima je li kao ravnateljica dobivala još jednu plaću ili dodatak na plaću za obavljanje poslova voditelja Odjela za ekonomske poslove”, iznijela je A. Matan i dodala da je Upravno vijeće u travnju 2020. imenovalo T. Šterk-Tudić za ravnateljicu na mandat od četiri godine, a 31. ožujka 2022. joj je dalo suglasnost za obavljanje poslova voditelja Odjela za ekonomske poslove u trajanju od osam sati tjedno.

“Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac pored redovne plaće nije primala dodatnu niti dodatke na plaću za poslove voditelja Odjela za ekonomske poslove na temelju zaključenog dodatka ugovora o radu na određeno vrijeme za obnašanje dužnosti ravnateljice Doma zdravlja Karlovac, za nepopunjeno radno mjesto voditelja Odjela za ekonomske poslove, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac. Spomenuti dodatak ugovora o radu zaključen je zbog obavljanja neodgodivih financijskih poslova u slučaju privremene odsutnosti zaposlenice u Odjelu za ekonomske poslove”, poručili su iz Doma zdravlja Karlovac.

U ponedjeljak su obavijestili da je po provedbi natječaja na radno mjesto voditelja Odjela za ekonomske poslove na neodređeno vrijeme izabrana “T. Š. T., mag. oec.”.

*objavio KAportal