Odvojak s pet kuća na Donjoj Švarči mimoišao projekt “Aglomeracija”

“Ovi su ljudi bili izrazito strpljivi godinama. Umjesto da Grad Karlovac i gradske tvrtke vrate istom mjerom poniznosti, poštenja i transparentnosti, da kažu ljudima što će se događati, zavaravaju ih stalno da je projekt u izradi, a i priključak naprave tako da mještane onemoguće da sami nešto učine. Mogu li ovi ljudi računati na Grad ili ne? Uvjeren sam da ovo nije jedini takav problem u Karlovcu”, rekao je u subotu u odvojku Donje Švarče koji obuhvaća pet kuća s kućnim brojevima 25 a, b, c, d i e karlovački gradski vijećnik Nove ljevice Dimitrije Birač.

Ustvrdio je da je problem mještana katastrofalan. “Prije umalo 18 godina je onima koji su tu kupili kuću rečeno da je u planu tu izgraditi kanalizaciju. Nadali su se da će se to ostvariti projektom ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa’, no provodi se već godinu ili dvije i nema naznaka da će se tu početi graditi. Obratili su se Gradu Karlovcu i tvrtki u gradskom vlasništvu Vodovodu i kanalizaciji te su održani i neki sastanci. Mještanima nije bilo jasno u čemu je problem, a rečeno im je da se projekt radi, što je navedeno i u elektronskoj pošti pristigloj iz Vodovoda i kanalizacije od 21. veljače 2023. godine, no do danas se nije pomaklo s mrtve točke. Postoji li uopće projekt izgradnje kanalizacije? Ako postoji, mogu li ga mještani vidjeti i kada će započeti radovi, kada će ih završiti i tko će ih financirati? Ako ne postoji, tko je izbacio ulicu iz tog projekta i zašto”, propitkivao je Birač.

Dojma je da je problem u neravnopravnom položaju svih građana Karlovca. “Projekt ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa’ se provodi u većem dijelu grada, a u ovom prekrasnom kvartu, udaljenom kilometar od najužeg centra grada, nema kanalizacije. Gradonačelnik Damir Mandić nije bio ovdje. Mještani su više puta molili institucije i tvrtke da se odazovu. Drugi veliki problem je što projektanti jednostavno ne odlaze na teren. U uredima rade projekte, a kako će se ti projekti u stvarnosti odraziti za mještane nije ih briga”, ustvrdio je Birač.

Dalibor Pavlaković s adrese Donja Švarča 25e je rekao da je glavni vod mimoišao njihove kuće. “Je li naša kanalizacija izostavljena, ispuštena ili uopće nije bila dio tog projekta? Dobili smo odgovor na jednom od sastanaka predstavnika Grada Karlovca i tvrtke Vodovod i kanalizacija s građanima Švarče da je projekt izgradnje naše kanalizacije u izradi i da će se morati uraditi novi jer se ranije nismo javili. Ako je projekt u izradi, kada će biti završen i kada će započeti radovi? Rekli su nam odgovore dati krajem veljače na sastanku sa stanovnicima Švarče, a odgovore nismo dobili. Doslovce nas se pitalo zašto smo došli uopće na sastanak, rekli da je projekt u izradi i da ne znaju kada će biti završen i da za kanalizaciju nema financijskih sredstava. Prije tri ili četiri dana je iz Vodovoda i kanalizacije stigla elektronska pošta u kojoj se ispričavaju zbog neinformiranja o tome kako prometno pristupiti našoj ulici i kućama te se opet ustvrdilo da je projekt kanalizacije za našu ulicu u izradi. Dakle, ponovno isti odgovor koji dobivamo niz godina”, naveo je Pavlaković.

Nastavio je da je izvođač radova na Donjoj Švarči 18. ožujka priključak na glavni šaht na cestu “tek toliko da naprave izvor”. “Dakle, to nema nikakve veze s našom kanalizacijom i našim priključkom jer visine ne odgovaraju. Izvođač radova nam je rekao da je problem u glavnom šahtu na cesti jer je krivo projektiran, odnosno da je projekt napravljen bez mogućnosti priključka za našu ulicu. To znači da nisu imali u planu spojiti našu ulicu na odvodni sustav kada su radili projekt ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa’. Zamazali su nam oči”, ustvrdio je Pavlaković.

Iz Vodovoda i kanalizacije su odgovorili na naš upit da imaju “potpuno razumijevanje zahtjeva i potreba stanara predmetnog odvojka”. Nastavili su da bi izvođenje radova “u dijelu opisanog zahvata”, a u sklopu sadašnjih radova u sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa” bilo protivno projektima, dozvolama, sklopljenim ugovorima i pravilima provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.

“Žao nam je što stanari misle da nas nije briga, da nismo za komunikaciju ili da im ne želimo davati informacije. Opće je poznato da od početka provedbe projekta komuniciramo sve informacije učestalo, da su prije početka radova svi stanovnici u obuhvatu dobili letke s informacijama i kontaktima te da smo održali uvodne sastanke sa predstavljanjem projekta, njegova obuhvata, trajanja i vrijednosti. Na svoju inicijativu počeli smo održavati mjesečne susrete po četvrtima i mjesnim odborima, da bi i na taj način bili dostupni građanima. Primjerice, takvih susreta na Švarči  održano je 11 od početka radova u Donjoj Švarči”, poručila je stručnjakinja za odnose s javnošću Vodovoda i kanalizacije Maja Božić.

Dodala je da su predstavnici te komunalne tvrtke komunicirali o tome sa stanarima i da je u više navrata rečeno da taj odvojak nije obuhvaćen ovim velikim komunalnim projektom koji se financira iz europskih izvora i da taj odvojak nije obuhvaćen građevinskom dozvolom, “no da će biti dijelom novog projekta, čija se realizacija planira nakon dovršetka projekta ‘Aglomeracija'”. “Tim novim projektima biti će  obuhvaćeni  dijelovi  odnosno odvojci koji i u drugim naseljima gravitiraju aglomeraciji, odnosno gdje se, nakon izgradnje glavnih kolektora, stvaraju temelji za daljnje širenje kanalizacijske mreže. Kako je već rečeno u javnosti i kao što naglašavamo korisnicima koji nam se javljaju, takve dionice koje su u blizini radova aglomeracije, doći će na red jer kanalizacijsku mrežu treba nastaviti širiti i podizati kvalitetu života i komunalni standard stanovnika”, navela je M. Božić.

Nastavila je da je dana uputa izvođaču i nadzoru radova u ulici Donja Švarča da se napravi izvod iz glavnog kolektora u pravcu tog odvojka ne bi li se u budućnosti mogli izvesti radovi bez zadiranja u novoizgrađeni sustav i uređenu glavnu ulicu Donja Švarča. “Projekt ‘Aglomeracija’ obuhvaća 14 naselja, od čega deset na području Karlovca. Ukupno se radi u 87 ulica, projektom je obuhvaćeno više od 11.600 stanovnika, omogućit će dvije i pol tisuće novih priključaka na sustav odvodnje, koji se gradi u ukupnoj duljini od 70 kilometara. Ove brojke su značajne, rezultati će se izravno odraziti na kvalitetu života velikog broja stanovnika te očuvanje vode i okoliša. Za ostvarenje ovih rezultata, to jest da bi uopće došli do faze radova, bile su potrebne godine pripreme, izrade dokumentacije, ishođenja dozvola i odobrenja Europske unije. Ovdje se radi o velikim financijskim sredstvima, prevelikim za Vodovod i kanalizaciju da bi u periodu od tri godine mogao investirati u izgradnju tolike duljine mreže i objekata.  Ukupna vrijednost svih radova na projektu, uključujući paralelna ulaganja Grada Karlovca, Gradske toplane i Hrvatske elektroprivrede prelaze 67 milijuna eura, a iako EU prihvatljivi dio troška sufinancira sa 70 posto iznosa, i Vodovod i kanalizacija je morala osigurati velika sredstva za vrijeme provedbe projekta”, rekla je M. Božić.

Istaknula je da će osiguranje financijskih sredstava za novi program širenja sustava javne odvodnje “u dijelovima koji gravitiraju aglomeraciji” uvelike ovisiti o raspoloživosti novca iz državnog proračuna i europskih fondova. “Osiguranje sredstava za realizaciju novog programa širenja sustava javne odvodnje u dijelovima koji gravitiraju aglomeraciji uvelike će ovisiti o raspoloživosti sredstava iz državnog proračuna kao i EU sredstava obzirom se radi o velikim iznosima, koje Vodovod i kanalizacija ne može samostalno osigurati. “Preciziranje vremenskog okvira za izvođenje radova, a obzirom na sve navedeno,  u ovom trenutku nije moguće”, napomenula je.

*objavljeno na KAportalu