Inicijativa građana Zvijezde i Gaze upozorila na “neuobičajene građevinske prakse”

Inicijativa građana Zvijezde i Gaze upozorila je u ponedjeljak na “neuobičajene građevinske prakse” za izvođenja radova u karlovačkoj jezgri u sklopu projekta gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa”.

U priopćenju su ustvrdili da bi te prakse mogle zainteresirati i Ured europskog javnog tužitelja kojemu su već ranije najavili prijavu.

Naveli su da projektna dokumentacija predviđa ugradnju takozvanih predugotovljenih GRP okana, no da nisu ugrađena “prefabricirana s priključcima za cijevi koja se izrađuju prema projektu, nego su nestručno izrezana i zatim su umetnute cijevi bez pravilnog i nepropusnog spoja”.

“To je improvizacija spoja GRP cijevi i okna, koju može izvesti samo nestručna osoba”, poručili su.

Inicijativa građana je dalje nastavila s nagađanjem da je moguće kako se “nisu pogodile predviđene visine cijevi, pa se sada mora improvizirati na ovaj način”.

“Naravno da takav spoj nije tehnički ispravan i nije vodonepropustan pa će se na mjestima ovako nestručno izvedenih spojeva kanalizacija izlijevati u okolno tlo. Europsko javno tužiteljstvo će posebno zanimati kako su naplaćeni ovi spojevi cijevi”, dodano je.

Ustvrdili su i da im je nejasno “na kojoj je visini dno okna i niveleta kanalizacije”, pa da bi to “trebalo provjeriti u projektu”. “Vrlo vjerojatno je i samo okno nepravilno postavljeno pa su i visine priključaka upitne”, poručili su iz inicijative.

Ustvrdili su da je “jako zanimljivo da su spojevi žurno zatrpani”. “Naravno da je i nasipavanje provedeno bez zbijanja prema opisima iz projekta u propisanim debljinama zbijanja, što je već postala uobičajena praksa. Posljedice toga će biti dugogodišnje slijeganje okolnih zgrada, prometnica i nogostupa”, dodali su.

Nastavili su da je u kanalskom rovu i plinska cijev bez trake za upozorenja “koja je postavljena blizu kanalizacijskog okna, a ispod T-spoja na plinskoj cijevi su vidljivi komadi odbačeni nakon izrezivanja okna”.

Vodovod i kanalizacija je poručila da se radi po projektnoj dokumentaciji. Poručili su da razumiju “interes i brigu građana” i da je “nužno, poželjno i legitimno da građani budu uključeni u procese i aktivnosti te projekte kojima se utječe na njihovu kvalitetu života”, no da “ta uključenost ima svoje granice koje određuju zakoni”.

“Zakon o gradnji i Zakon o obveznim odnosima jasno definiraju obveze i odgovornosti nositelja aktivnosti, u ovom slučaju sudionika u procesu gradnje, a niti jedan od tih sudionika u formalno-pravnom smislu nije građanska inicijativa”, naveli su iz Vodovoda i kanalizacije.

Napomenuli su da naručitelj, nadzor i izvođač imaju odgovornosti propisane zakonom i sklopljenim ugovorima. “Što se tiče kvalitete izvedbe radova, za nju odgovornost u konačnici snosi nadzor, a o tome svoj sud daje stručno povjerenstvo na tehničkom pregledu, na temelju zakona i drugih propisa”, istaknuli su iz Vodovoda i kanalizacije.

Dodali su da “iza tog suda” stoje potpis i pečat tijela ovlaštenog da sudjeluje u tehničkom pregledu i “izvede zaključno mišljenje”.

“To su pravila i procedure kojih se moraju držati svi u projektu. Građanska inicijativa, to jest pojedinci koji potpisuju priopćenja u njezino ime nisu odgovorne niti ovlaštene osobe na projektu te kao takvi ne snose nikakvu odgovornost po spomenutim zakonima”, poručili su iz Vodovoda i kanalizacije.

Ukupna novčana vrijednost projekta je veća od 67 milijuna eura, a izvođač radova u Zvijezdi je GIP Pionir iz Zagreba. Nadzor radova vrši slovenska tvrtka Projekt.

*objavila Hrvatska izvještajna novinska agencija

**izvor naslovne fotografije inicijativa građana Zvijezde i Gaze