Do 8. ožujka prijave na arhitektonsko-urbanistički natječaj za Nazorovu

“Lani smo u sustavu e-dozvole obradili 1.630 predmeta, a od toga samo 32 različitih vrsta akata. U 2023. smo napisali 196 građevinskih dozvola, a od toga ih je 97 realizirano i izdana je uporabna. Za šest katastarskih općina je provedena nova katastarska izmjera. Lani smo izdali 342 uporabne dozvole. U odnosu na 2022. je izdano 20 posto više akata, a ponosni smo na to jer se smatralo da je broj djelatnika u odjelu nedostatan. Zadovoljstvo stranaka je pokazatelj dobrog rada. Stranke se ugodno iznenade kada dobiju uporabnu dozvolu u roku 24 sata. Svaki zahtjev gledamo kao ljudsku sudbinu”, poručila je u srijedu u Karlovcu pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca Vesna Ribar.

Podsjetila je da je krajem prošle godine Gradsko vijeće Karlovca usvojilo četvrte izmjene Prostornog plana uređenja Karlovca i da je taj plan u primjeni od početka ove godine. “Prostorni planovi omogućavaju ostvarenje niza projekata. Taj prostorni plan je dostupan u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Grada Karlovca i u našem GIS sustavu i definira sve oblike razvoja grada”, navela je pročelnica.

Nastavila je da se intenzivno i tematski radi na pripremi novog Generalnog urbanističkog plana Karlovca, čije se usvajanje očekuje u srpnju, a po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba. “Četvrte izmjene i dopune GUP-a započete su još 2022. godine. Odradili smo oko 20 sastanaka s 50 sudionika. U travnju je očekivano da počne javna rasprava. Odredili smo 2022. godine smjernice za integraciju održivog energetskog planiranja radi prilagodbe klimatskim promjenama. U svim fazama izrade plana se te smjernice primjenjuju. Želimo omogućiti pristup održivoj energiji svim građanima te doprinijeti unapređenju kvalitete života uvećanjem energetske sigurnosti. Gradska toplana je obnovila vrelovode i tražimo rješenja za obnovljive izvore energije”, kazala je pročelnica.

Godišnji proračun tog odjela iznosi 475.000 eura, a najveći njegov dio se odnosi na izradu urbanističko-arhitektonskih natječaja. “U postupku javne nabave je urbanističko-arhitektonski natječaj za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi radnog naziva ‘Nazorova’. Natječaj smo objavili u prosincu. Provoditelj natječaja je Udruženje hrvatskih arhitekata. Rok za dostavu natječajnih radova je 8. ožujka u 12 sati u UHA. Ta je lokacija zbog položaja i moguće nove gradnje koja će bitno utjecati na sadržaje i zbog prometne infrastrukture od posebnog interesa za Karlovac. Stoga se odlučilo pokrenuti ovaj proces pripreme urbanističko-arhitektonskog natječaja koji će biti podloga za izradu urbanističkog plana uređenja za projektiranje stambeno-poslovne zgrade i garaža privatnog ulagača te uređenje javnih površina i sadržaja uže zone obuhvata. Smatramo da je to najbolji i najdemokratičniji način odabira najboljeg rješenja. Očekivanja su velika. Natječaj se radi na dvije razine. Jedna je anketna i na njoj treba predložiti urbanističko i prometno rješenje šireg prostora obuhvata. Druga razina je ona unutar uže zone i na toj razini se očekuje jedinstveno idejno rješenje parcele ulagača i platoa uz velikih pothodnik, što će rezultirati s dva projekta – idejno rješenje stambeno-poslovne zgrade s uključivanjem i prometom u mirovanju te idejno rješenje uređenja javnih površina, trga i javne garaže na postojećem parkiralištu uz željeznički terminal. Osim ocjenjivačkog suda, tehničke komisije i radnih tijela uključena su i savjetodavna tijela u kojima sudjeluju predstavnici Hrvatskih željeznica s obzirom na to da bi buduća garaža trebala biti podzemna i nadzemna sa spajanjem na buduće terminale drugog kolosijeka nizinske pruge, a i povezivanje na sadašnje prometne površine. Nakon toga bi se uredio trg na postojećem parkiralištu na tržnici, pa bi se tako projektno riješila šira zona obuhvata”, navela je V. Ribar.

Nastavila je da, nakon što se dostave svi natječajni radovi, ocjenjivački sud ima rok od 30 dana za ocjenu, a onda će radovi biti izloženi 30 dana. “Dodjeljuju se tri puta po tri nagrade. Ovo je velik izazov, a očekujemo kvalitetne radove. U ocjenjivački sud su uključeni predstavnici više strukovnih udruga, poznati arhitekti, a važno je da su se uključili i predstavnici Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac. Članovi ocjenjivačkog suda su Iva Letilović kao predstavnica provoditelja natječaja, ja kao predstavnica Grada Karlovca, Tomislav Ćurković, kojega je predložila tvrtka MEŠIĆ COM kao ulagač u stambeno-poslovni objekt, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije Slađana Fumić, Maja Furlan Zimmermann kao predstavnica provoditelja, Luka Krmpotić, Iva Martinis, Iva Mlinarević, Irena Kajfeš Pavlović, Tea Truta, Iva Žaja Bočić, Ljiljana Berc, Marko Šoštarić i Luka Lipšinić”, dodala je pročelnica.

Rekla je i da ukupna vrijednost nagradnog fonda, naknada radnim tijelima i izrade UPU Nazorova iznosi 657.840 eura te da se izrade projektno-tehničke dokumentacije javnih površina i javnih garaža u zoni Nazorova, odnosno projektno-tehničke dokumentacije trga uz tržnicu i javnih garaža u Sarajevskoj ne financiraju iz gradskog proračuna. “Tu su državna cesta, željeznice, gradske prometnice. To je specifičan prostor i želimo motivirati natjecatelje. Imali smo do sada stotinjak upita natjecatelja, što znači da ima zainteresiranih”, navela je V. Ribar.

U pripremi je i urbanistički plan uređenja za Gazu. “Izrađuje se akcijski plan zelenih gradova. Cilj nam je to učiniti s 278.000 eura koje je osigurala Europska banka za obnovu i razvoj. Želja nam je da time utvrdimo projekte koji imaju najveći učinak u preveniranju klimatskih prijetnji. Održana je multidisciplinarna radionica, a sutra je još jedna u Kinu ‘Edison’ kada će se utvrditi budući koncept”, rekla je pročelnica.

Kazala je da je dio odjela koji se odnosi na provedbu dokumenata prostornog uređenja u potpunosti digitaliziran. “Do konca lipnja bismo se trebali javiti na natječaje za transformaciju svih prostornih planova u digitalni oblik, što će nama i projektantima olakšati rad te će svaki građanin moći dobiti sve informacije o česticama posredstvom sustava e-građanin”, najavila je V. Ribar.

*objavljeno na KAportalu