Do 8. ožujka prijave na arhitektonsko-urbanistički natječaj za Nazorovu

Do 8. ožujka prijave na arhitektonsko-urbanistički natječaj za Nazorovu

“Lani smo u sustavu e-dozvole obradili 1.630 predmeta, a od toga samo 32 različitih vrsta akata. U 2023. smo napisali 196 građevinskih dozvola, a od toga ih je 97 realizirano i izdana je uporabna. Za šest katastarskih općina je provedena nova katastarska izmjera. Lani smo izdali 342 uporabne dozvole. U odnosu na 2022. je izdano…