Gorski dio Ogulina pod bujičnim i slivnim vodama

U Jasenku su u petak i subotu slivne i bujične vode poplavile, po procjeni, između 20 i 30 podruma, neke su ceste poplavljene, ali prohodne, a osigurani su i šumski putevi, izvijestio je u subotu ogulinski dogradonačelnik i načelnik stožera civilne zaštite Daniel Vukelja.

“Mještani nekih zaseoka u Jasenku do županijske ceste mogu samo šumskim putevima, a zaseok Krapani je potpuno odsječen od ostatka Jasenka. Na kolniku ceste za Krapane je oko 60 centimetara vode. Kamion Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenak može proći, međutim osobna vozila mještana ne mogu”, rekao je Vukelja u subotu poslijepodne.

Nastavio je da je cesta iz Jasenka prema Vrelu poplavljena i neprohodna i da je moguće alternativno prometovanje šumskim putem. “Poplavljena je cesta Jasenak – Zrnići i mještani također prometuju alternativnim putem kroz šumu. Poplavljena je cesta Drežnica – Krakar, pa su i zaseoci Kosanovići, Kojići i Kelići s Drežnicom povezani samo šumskim putem”, rekao je Vukelja i dodao da pretpostavlja da će vodostaj sutra padati.

Napomenuo je da su mještani tog gorskog dijela Ogulina naviknuti na takve poplave i da su neki opremljeni pumpama te da je i DVD Jasenak angažirano na ispumpavanjima, odnosno da takve bujične poplave nisu neuobičajene te je dodao da u samome gradu Dobra ne stvara probleme.

Karlovački stožer civilne zaštite je poručio da Hrvatske vode ne očekuju da bi se zbog vodostaja karlovačkih rijeka prešlo u stanje obrane od poplava koji bi bio viši od pripremnoga. “Vodostaji Korane i Kupe od jutros u 7 sati su u stalnom padu i u 12 sati su iznosili 518, odnosno, 559 centimetara. Inače, redovne mjere obrane od poplave za Koranu se uvode kod vodostaja od 680, a za Kupu kod vodostaja od 700 centimetara”, izvijestio je Grad Karlovac.

Kako bi mogao pasti snijeg, navedeno je i da je zimska služba u prvom stupnju pripravnosti i da su vozila, ljudstvo i posipala spremna za prelazak u viši stupanj pripravnosti bude li potrebe.

*objavila Hrvatska izvještajna novinska agencija