Pozadina stranih direktnih investicija

Pozadina stranih direktnih investicija

Hrvatsko je gospodarstvo petu godinu u recesiji i aktualna Vlada, kao i prijašnja, ima svoje posebne metode kako provesti fiskalnu konsolidaciju koja je jedan od preduvjeta za izlaz iz trenutne krize, barem tako kažu. Bit čitave priče oko fiskalne konsolidacije je sljedeća: dodatno srušiti cijenu radne snage koju kriza očito nije dovoljno srušila, odnosno nije…