SDP: Osiguravatelj odbija zahtjeve oštećenih građana Zvijezde

Građanima koji su pretrpjeli oštećenja za radova na komunalnoj infrastrukturi u karlovačkoj gradskoj jezgri Zvijezdi osiguravateljska kuća izvođača GIP Pionir odbija zahtjeve za odštetama kao neosnovane, upozorila je predsjednica Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Hrvatske Dragica Malović u petak.

U priopćenju je navela da je od tematske sjednice Gradskog vijeća Karlovca na temu oštećenja za izvođenja radova u sklopu projekta gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa” vrijednog 67 milijuna eura prošlo više od pet tjedana i da su tada vlasnike oštećenih objekata gradonačelnik i predsjednik Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Damir Mandić te direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica informirali kako će sva šteta biti u potpunosti nadoknađena temeljem police osiguranja koja je sastavni dio ugovora s izvođačem radova.

D. Malović je iznijela primjer građanina kojemu je osiguravateljska kuća odbila zahtjev za odštetom kao neosnovan s obrazloženjem da se ne pokrivaju štete na objektima koji su udaljeni pet metara ili manje od objekta u izgradnji ili montaži. “Kako se građevine u vezi čijih oštećenja se podnose odštetni zahtjevi velikom većinom nalaze na udaljenosti manjoj od pet metara od iskopa u kojima se vrše radovi, strah nas je da je sada sasvim jasno da vlasnici građevinskih objekata u Zvijezdi ne mogu računati na nadoknadu štete od osiguranja”, navela je D. Malović.

Javno je upitala gradonačelnika je li obmanuo javnost. “Zar se investitor nije upoznao s odredbama ugovora o izvođenju radova? Kakav skupi šlamperaj! Tko će sada snositi odgovornost za nastala oštećenja? Hoće li svi porezni obveznici ovog Grada plaćati cijenu nesposobnosti gradonačelnika i nesposobnosti njegove uprave, nesposobnosti političkom linijom postavljenih direktora gradskih tvrtki i drugih odgovornih osoba? Hoće li možda sve to sami platiti oštećeni građani”, poručila je D. Malović.

Iz Vodovoda i kanalizacije su odgovorili na prozivku da će štetu na objektima solidarno snositi oni kao ulagač i izvođač radova, “a prema odgovornosti koja će se naknadno utvrditi” i da će sva šteta biti sanirana. “Uvjete police osiguranja definiralo je osiguravajuće društvo s izvođačem radova, a sve što nije obuhvaćeno policom, ide na štetu samog izvođača”, poručili su i dodali da nije obmanuta javnost jer je osiguravatelj odbio zahtjev nakon tematske sjednice Gradskog vijeća.

*objavila Hrvatska izvještajna novinska agencija