Vodovod i kanalizacija: Za oštećenja u Zvijezdi će odgovarati izvođač

Direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica je na sjednici Gradskog vijeća Karlovca u utorak rekla da ta tvrtka kao naručitelj radova na vodoopskrbi i odvodnji u Zvijezdi nije uradila propust i da će za oštećenja na objektima odgovarati izvođač, a to je GIP Pionir.

Radovi se izvode u sklopu projekta vrijednog 67 milijuna eura i sufinanciranog iz fondova Europske unije „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ diljem Karlovca, pa i u desetljećima zanemarenoj gradskoj jezgri, a K. Malenica je istaknula da je to najveći komunalni projekt u povijesti Karlovca. “Mnogo je dionika i njihove odgovornosti su poznate”, napomenula je K. Malenica.

Nastavila je da su “poduzete sve pripremne mjere uoči obnove Zvijezde”. “Naši su inženjeri obišli sve oštećene objekte te popisali kritične. Temeljem toga smo sudski naručili osiguranje dokaza kako bi se utvrdila šteta i kako bi naši građani mogli te dokaze koristiti kada će tražiti odštetu. Angažirali smo i statičara o svom trošku koji je obišao kritične objekte, popisao oštećenja i davao mišljenja o stanju objekata te predložio mjere zaštite. Izrađen je i geomehanički elaborat koji detaljno opisuje stanje objekata u Zvijezdi i temeljem toga je statičar utvrdio tehnologiju iskopa i zaštite duboke građevinske jame”, navela je direktorica.

Gradonačelnik Damir Mandić je napomenuo da se treba držati tehničkih činjenica. “Jako je važno osvijestiti da je radove tehnički poprilično kompleksno izvoditi. Svi koji su se javili na javnu nabavu bili su upoznati s obvezama iz dokumentacije o nabavi”, rekao je Mandić i dodao da će se povećati potpore obrtnicima i poduzetnicima koji posluju u gradskoj jezgri.

Najavio je i da će se nakon ovih radova uređivati Trg bana Josipa Jelačića i izgraditi obilaznica Zvijezde. “Vjerujem da ćemo na kraju svi biti ponosni”, poručio je.

Inače, zbog radova na ovom projektu Vodovod i kanalizacija prima sve veći broj dojava o zamućenoj vodi za piće – u 2020. 16 pritužbi, u 2021. 51., u 2022. 150, u 2023. 278., a ove do sada 67. “Po svakoj dojavi ispiremo cjevovode. Čim se voda izbistri, dobra je za konzumaciju, a preostaje da građani isperu unutrašnje instalacije. Karlovačka voda nije zagađena i njezina kvaliteta je odlična”, poručila je K. Malenica.

*objavila Hrvatska izvještajna novinska agencija